Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

   

  Marcin Kubicki 360 Group
  ul. Zwycięstwa 99
  44-177 Paniówki

   

  1. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. W celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Dla celów dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zabezpieczenie roszczeń Administratora.
  4. Marketingu i promocji usług na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

  1. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. Wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. Podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
  3. Banki – w zakresie obsługi płatności,
  4. Operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

  1. 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  2. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w przypadku:
  1. Umowy - przez cały okres trwania umowy oraz w czasie negocjacji w celu zawarcia umowy,
  2. Zgody – do momentu jej odwołania,
  3. Prawnie uzasadnionego interesu – do momentu ustania tego interesu,
  4. Negocjacji w wyniku, których nie doszło do zawarcia umowy – do końca roku kalendarzowego następującego
   po roku, w którym ostatni raz kontaktował się Pan/kontaktowała się Pani z nami w celu zawarcia umowy. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

  1. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

  2. 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo
   do przenoszenia danych. 

  1. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

  2. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  3. 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje nie zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i odmowa podania danych osobowych w tym zakresie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków.

   

Masz pytanie ?

Sprawdź dział najczęściej zadawanych pytań

W czym możemy pomóc?

Marcin Kubicki
CEO/Event Manager
Marcin Kubicki
CEO/Event Manager
marcin.kubicki@event360.pl
tel.793 691 905
Dawid Matysek
Sales Manager
Dawid Matysek
Sales Manager
dawid.matysek@event360.pl
tel.511 226 965
Testowy opis alternatywny
Marcin Małyska
Event Manager
Testowy opis alternatywny
Marcin Małyska
Event Manager
marcin.malyska@event360.pl

Współpracujemy
z najlepszymi

 • Event360 - Agencja Eventowa na śląsku, współpracowaliśmy z Courtyard Marriott
 • Nasza Agencja Eventowa współpracuje z DWS projekt

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępy do cookie w Twojej przeglądarce.